OPŁATY

  • MIESIĘCZNY POBYT W PRZEDSZKOLU  OD WRZEŚNIA 2017 WYNOSI - 300 ZŁ
  • JEDNORAZOWA OPŁATA NA KSIĄŻECZKI, UBEZPIECZENIE - 150 ZŁ

 Jeżeli do Przedszkola uczęszcza rodzeństwo opłata za każde dziecko wynosi 250 zł.

Dodatkowe jednorazowe opłaty związane z paczką mikołajową, wizytą teatrzyka w Przedszkolu, wycieczkami lub innymi atrakcjami dydaktycznymi będą podawane za pośrednicwem personelu oraz uzgadniane na zebraniach z rodzicami.

  Opłata uiszczana jest  z góry do 10 każdego miesiąca w Przedszkolu

 Zwrot opłaty za żywienie (9 zł za dzień) naliczany jest od 3 dni ciągłej i zgłoszonej nieobecności dziecka w Przedszkolu w miesiącu następnym.