PLAN DNIA

 • 7.00- 8.15       Zabawy dowolne wg zainteresowań: 
     manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne
 • 8.15-8.30        Gimnastyka poranna

                             Czynności higieniczno-samoobsługowe

 • 8.30                 Śniadanie
 • 9.00                 Wspólna modlitwa poranna
 • 9.15                 Zajęcia dydaktyczne
 • 10.15-10.45     Zabawy dowolne wg zainteresowań
 • 10.45-11.40     Zabawy w ogrodzie przedszkolnym,
                              spacery, obserwacje przyrodnicze
 • 11.45              Czynności higieniczno-samoobsługowe
 • 11.50              Obiad
 • 12.20              Czynności higieniczne (mycie zębów)
 • 12.35              Leżakowanie (dzieci młodsze)

Gry i zabawy dydaktyczne, praca indywidualna
                           (dzieci starsze)

 • 13.50              Pobudka
 • 14.00              Podwieczorek 
 • do 16.00        Czytanie bajek, zabawy ruchowe, 
                            zabawy na świeżym powietrzu