Rozkład dnia


Plan dnia w naszym przedszkolu:

7.00-8.15

Zabawy dowolne wg zainteresowań: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne

8.15-8.30 Gimnastyka poranna, czynności higieniczno-samoobsługowe 
 8.30  Śniadanie 
 9.00  Wspólna modlitwa poranna
 9.15 Zajęcia dydaktyczne 
  10.15-10.45 Zabawy dowolne wg zainteresowań
  10.45-11.45 Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, obserwacje przyrodnicze
 11.55 Czynności higieniczno-samoobsługowe
 12.00 Obiad 
 12.30 Czynności higieniczne (mycie zębów)
 12.45  Leżakowanie - /dzieci młodsze/ 
gry i zabawy dydaktyczne, zabawy wg zainteresowań,
praca 
indywidualna z dzieckiem - /dzieci starsze/
 14.00  Pobudka
 14.15 Podwieczorek


 do 16.00 Czytanie bajek, zabawy ruchowe, zabawy na świeżym powietrzu

PROWADZONE ZAJĘCIA:

 

DYDAKTYCZNE

MANUALNE

PLASTYCZNE

GIMNASTYCZNE

MUZYCZNO-RYTMICZNE

TANECZNE

JĘZYK ANGIELSKI

BAJKOTERAPIA

KATECHETYCZNE